Тұрақты жарнамалар

Музыкалық аспап - эстетикалық тұрғыдан музыкалық ретінде қабылданатын дыбыс шығаруға қабілетті пән.