Білім және курстар Қазақстанда

Тұрақты жарнамалар

Оқу курсы - бір оқу пәнін-белгілі бір ғылымның бастауын немесе адам қызметінің белгілі бір түрін (мысалы, тіл, дене шынықтыру, сурет) игеруге бағытталған жоспар мен кестеге сәйкес келетін оқу сабақтарының сериясы.